ایمن سازی شبکه های Wired و Wireless

از آنجا که پیاده سازی و ایجاد امنیت فناوری اطلاعات در هر سازمان و شرکت نیازمند مطالعه و بررسی ساختار موجود و تطبیق آن با قوانین و تکنولو‍ژی حاکم را دارد لذا از یک سری قوانین مربوطه پیروی می کن…

ایمن سازی شبکه های Wired و Wireless

ایمن سازی شبکه های Wired & Wirelessاز آنجا که پیاده سازی و ایجاد امنیت فناوری اطلاعات در هر سازمان و شرکت نیازمند مطالعه و بررسی ساختار موجود و تطبیق آن با قوانین و تکنولو‍ژی حاکم را دارد لذا از یک سری قوانین مربوطه پیروی می کند که در ذیل به اهم آنها اشاره شده است

امنیت فیزیکی

 • امنیت فیزیکی ارتباطات
 • امنیت فیزیکی ایستگاههای کاری
 • امنیت فیزیکی سرورها ، سوییچ ها ، روترها و فایروال ها
 • امنیت فیزیکی ارتباطات بی سیم

امنیت شبکه

 • امنیت ساختار شبکه و تهیه مستندات مربوط بر اساس مدل لایه ای (Core,Distribution,Access) و مستندسازی تمامی ساختار شبکه
 • امنیت ، طراحی و پیاده سازی سیستم سوییچینگ شبکه بر اساس مدل L3 Switching & STP
 • نصب و راه اندازی Firewall و ایجاد Zone های امنیتی توسط آن و تعریف سطوح دسترسی
 • نصب و راه اندازی IDS و IPS در شبکه
 • امنیت ، طراحی و پیاده سازی IP Address Management
 • امنیت ، طراحی و پیاده سازی LAN & WAN و مدیریت سوییچها ، روترها و کنترل ترافیک آنها

امنیت سیستم عامل و لایه کاربردی

 • پیکربندی امنیت روی تمامی سیستمهای عامل شبکه ای و اینترنتی (NOS & IOS)
 • پیکربندی امنیتی روی تمامی سیستمهای عامل کلاینت ها (OS)
 • پیکربندی امنیتی و ایمن سازی سرویسهای شبکه
 • نصب و راه اندازی سیستم Automatic Backup & Restore
 • نصب و راه اندازی سیستم WSUSدر شبکه های Microsoft Base
 • پیکربندی امنیتی و ایمن سازی Active Directory & Group Policy

امنیت و پیاده سازی Network Monitoring

 • نصب و راه اندازی سیستم Network Monitoring & Analyzer
 • نصب و پیاده سازی Network Performance Monitor
 • نصب و پیاده سازی Application Performance Monitor
 • نصب و پیاده سازی NetFlow Traffic Analyzer
 • نصب و پیاده سازی IP Address Manager
 • نصب و پیاده سازی IP SLA Manager
 • طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم Bandwidth Management & Caching
 • نصب و راه اندازی سیستم Anti Virus
 • Network Base & Host Base

امنیت و پیاده سازی سیستم Centralize AAA و مدیریت یکپارچه

 • نصب و راه اندازی سیستم LAS (LAN Accounting Suite) به همراه تمامی اجزاء مورد نیاز
 • راه اندازی و پیاده سازی سیستم Centralize AAA در غالب LAS و اتصال AD به آن
 • ایجاد و پیاده سازی Redundancy & Fault Tolerance جهت بالا بردن سطح امنیتی شبکه

طراحی و پیاده سازی سیستم Access Control

طراحی و پیاده سازی Server Farm & Site Room

سرویس های ارتقاء امنیت و پایداری شبکه

ایمن سازی شبکه های Wired & Wirelessافزایش وابستگی محیط های کاری به فن آوری اطلاعات و ارتباطات و لزوم حفظ و حراست از دارایی های الکترونیکی در سازمان ها باعث شده است، که نوع نگرش در ایجاد بستر های ارتباطی در سازمان ها نیازمند، اجرای استاندارد های خاصی شوند، تا از این رهگذر ضریب ثبات و امنیت دارایی های اطلاعاتی قابل انتقال و نگهداری در سازمان افزایش یابد. همچنین باوجود مسائل و مشکلات جدی موجود، امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته راهکارهای مختلفی در این خصوص در نظر گرفته شده و بسیاری از مدیران سازمانی با استفاده از ابزار های مناسب توانسته اند، ضریب ریسک و نفوذ پذیری بستر ارتباطی سازمانی خود و بسیاری از هزینه های مرتبط را تا ۹۰% کاهش داده و ضمن ایجاد بستر لازم جهت ارائه خدمات نوین الکترونیکی امکانات مختلفی، در جهت افزایش بهره وری پرسنل و رضایت مندی مخاطبین و مشتریان خود فراهم نمایند.

خدمات شرکت آتی نگر در زمینه شبکه

۱- بررسی و شناخت ساختار کنونی شبکه

در بخش بررسی و شناخت ساختار کنونی شبکه خدماتی همچون بررسی وضعیت سرورها، راه اندازی سرویس اکتیو دایرکتوری، بررسی وضعیت مسیر یابی شبکه، انجام بررسی های لازم جهت راه اندازی VLAN های مناسب، بررسی های معماری IP موجود، استخراج نیازمندی های سازمان جهت مدیریت پهنای باند کاربران اینترنت، بررسی وضعیت سوئیچ های شبکه، بررسی وضعیت روترهای شبکه، بررسی ساختار شبکه از لحاظ حفاظت های امنیتی در شبکه، بررسی ساختار شبکه در راستای پیاده سازی مونیتورینگ مناسب و تهیه مستند وضعیت کنونی شبکه انجام خواهد شد.

۲- ارائه طرح بهینه سازی و ایمن سازی شبکه

در این مرحله شرکت آتی نگر طرحی جهت ارتقاء شبکه ارائه می نماید. این طرح می بایست با توجه به نیازهای شبکه موجود و با هماهنگی و تأیید کارشناسان کارفرما تهیه گردد. این طرح میتواند شامل مواردی همچون معماری شبکه، پروتکل های شبکه، تعیین سرویسهای مورد نیاز جهت نصب روی سرورها، طراحی ساختر سوئیچینگ شبکه، طراحی ساختار ارتباطی شبکه، امنیت فنی شبکه، طراحی ساختار VLAN مناسب برای شبکه و طرح تهیه نسخه پشتیبان باشد.

۳- پیاده سازی طرح بهینه سازی و ایمن نمودن شبکه

پس از تأیید طرح توسط کارشناسان کارفرما، پیمانکار موظف به اجرای طرح خواهد بود . جهت پیاده سازی طرح می بایست خدماتی نظیر بهینه سازی وضعیت سرورهای شبکه، نصب و راه اندازی سرویس های Active Directory، نصب و راه اندازی سرویس Domain Name Service، نصب و راه اندازی سرویس Dynamic Host Configuration Protocol، پیاده سازی ساختار VLAN، نصب و راه اندازی سرویس مدیریت پهنای باند کاربران اینترنت، نصب و راه اندازی فایروال سخت افزاری، نصب و راه اندازی مدیریت به روزرسانی سیستم عامل ویندوز، پیکربندی سرویس مانیتورینگ شبکه، پیکربندی کلیه سوئیچ های شبکه، بررسی وضعیت روترهای شبکه، پیاده سازی پروتکل مسیریابی شبکه، پیاده سازی تکنولوژی های امنیتی و…. به انجام برسند.

۴- آزمایش و پیمایش شبکه

در این مرحله خدماتی نظیر پیمایش و بازدید از شبکه، مرور کردن وضعیت پورت ها، مشخصات نرم افزاری سیستمها، پویش در زمینه سرویس ها، تست شبکه در مقابل آسیب پذیری و … به انجام خواهد رسید.

۵- آموزش، تهیه مستندات و خدمات پشتیبانی

شرکت آتی نگر خود را ملزم به ارائه خدمات پشتیبانی مناسب و در خور مشتریانش می داند. یکی از اعتقادات بنیادینی که در این مجموعه به صورت فرهنگ در آمده است این مطلب می باشدکه وظایف اصلی این مجموعه پس از ارائه محصول یا خدمت در هنگام ارائه خدمات پشتیبانی بوده و مشتریان در هر لحظه می توانند از کارشناسان ما در زمینه سرویس هایی که خریداری کرده اند در خواست پشتیبانی نموده و مشکلات خود را مرتفع نمایند.