حریم شخصی کاربران

با ورود به این سایت ، اطلاعات مشخصی مانند آدرس کاربر، صفحات بازدیدشده در سایت نرم افزار مرورگر، زمان صرف شده و سایر اطلاعات مشابه در سرور ما ذخیره می گردند. این اطلاعات به طور محرمانه نگهداری می شوندو هدف از جمع آوری آنها، درک بهتر از اولویت های کاربران سایت و پیشرفت تجارب آنها در مورد صفحات ماست. این اطلاعات هرگز با اطلاعات شخصی که کاربران در زمان مراجعه به سایت در اختیار ما قرار می دهند مرتبط نخواهند شد.

در این وب سایت از تنظیمات کوکی استفاده میگردد. کوکی قسمتی از اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر کاربر می باشد که شامل اطلاعاتی درباره ایشان است. این تنظیمات جهت تسهیل استفاده کاربران از وب سایت راه اندازی شده است. کوکی در زمان استفاده از سایت به هیچ اطلاعات شخصی متصل نمی باشد، بلکه با تنظیمات کوکی، این وب سایت کاربر را برای دفعات بعد که از سایت بازدید می کند به یاد خواهد آورد و بنابراین سوالاتی را که قبلا بدانها پاسخ داده است تکرار نخواهد نمود. همچنین کاربر همواره مجاز است که اگر مرورگر وی اجازه دهد، کوکی ما را نپذیرد. اگرچه انجام چنین کاری ممکن است باعث شود که کاربر قادر به استفاده از ویژگی های خاصی از سایت نباشد و مجبور شود جهت استفاده از خدمات ویژه ای بر روی سایت مکرراْ اطلاعاتی را وارد نماید.

لازم به ذکر است که استفاده از تمامی محتوای این وب سایت با ذکر نام منبع و در صورت لزوم نام نویسنده بلامانع می باشد. همچنین استفاده از این منابع با اهداف تجاری و بدون رضایت و آگاهی شرکت آتی نگر تخلف بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.