LAN Accounting Suite | لن‌اکانتینگ

تجربه ثابت کرده است که نمی توان برای تمامی نیاز ها در حوزه LAN accounting یک راه کار واحد ارائه کرد، برخی از سازمان های به دنبال یکپارچه سازی سیستم های خود هستند و سعی دارند از تجهیزاتی در شبکه استفاده نمایند تا تمامی سرویس های مورد نیاز در حوزه شبکه ، امنیت شبکه و مدیریت کاربران را یکجا و یکپارچه ارائه نماید. برخی دیگر به واسطه نیازهای خاص شبکه خود و گستردگی آن ( تنوع دفاتر ، لینک های اینترنتی و ... ) نیازمند اجرای یک راه کار Enterprise در این خصوص هستند.

آتی نگر، راه کار LAN Accounting Suite را به روش های مختلف ( سخت افزاری، نرم افزاری ) و در غالب سه گروه محصول قدرتمند طراحی و تولید کرده است. که مشتریان محترم بر اساس نیاز های خود می توانند، هریک را به تنهایی انتخاب کنند.

آتی نگر ارائه دهنده قویترین و متنوع ترین راه حل LAN Accounting Suite در ایران

راه کار های مدیریت‌مصرف‌اینترنت ویژه

سازمانها ، شرکتها ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، بیمارستان ها و مراکز درمانی ، هتل ها و مراکز اقامتی ، اماکن عمومی
لن‌اکانتینگ در شبکه

LAN Accounting Suite

سامانه کنترل و مدیریت مصرف اینترنت

کنترل و مدیریت مصرف اینترنت یکی از مهمترین دغدغه های مدیریتی در هرسازمان و موسسه محسوب می شود. و معمولا مدیران در این خصوص بر اساس سیاست های سازمانی و ساختار فنی شبکه خود به دنبال راه حل مناسب در خصوص رفع این مساله هستند. لیکن استفاده از سیستمی که بتواند تمامی نیازمندی های مدیریتی و امنیتی را با جزئیات فنی دقیق پوشش دهد همواره از دیگر مدیران و بهره برداران این موضوع بوده است.
سامانه جامع LAN Accounting Suite بگونه ای طراحی وپیاده سازی شده است، تا بتواند پاسخگوی نیاز های عمومی و تخصصی در این زمینه باشد.
آتی نگر با هدف پوشش کامل نیاز های مخاطبین خود اقدام به طراحی و تولید سامانه های تخصصی ویزه نموده است، که بر اساس ساختار های سازمانی و نیازمندی های فنی به گروه های زیر تقسیم می شوند.