تلفن های ضروری واحد پشتیبانی در شرایط اضطراری (ویژه مشتریان با پشتیبانی استاندارد و VIP)
جهت تسریع در امر پشتیبانی ، خواهشمند است فرم مقابل را تکمیل کنید. دقت نمایید که آدرس ایمیلی که در فرم وارد می نمایید، حتما معتبر باشد. کلیه عملیات اطلاع رسانی از آخرین وضعیت درخواست شما از طریق ایمیل و یا SMS برای شما ارسال خواهد شد.