با آتی نگر
یو‌تی‌ام سورن

سورن، مدیریت یکپارچه تهدیدات

سخت افزار مدیریت یکپارچه تهدیدات شرکت آتی نگر با نام تجاری SOREN Security Gateway به عنوان یک UTM ایرانی و سامانه یکپارچه و قدرتمند بومی، با رویکردی جدید نسبت به دیگر نمونه های داخلی طراحی و تولید شده است.

خدمات

    [hungryfeed url="http://academy.atinegar.net/category/article/feed" feed_fields="" item_fields="title" link_target="_blank" template="1" max_items="5"]
    [hungryfeed url="http://academy.atinegar.net/category/tutorials/feed/" feed_fields="" item_fields="title" link_target="_blank" template="1" max_items="5"]

[feedzy-rss feeds=”http://academy.atinegar.com/category/downloadcenter/feed” max=”5″ feed_title=”no” target=”_blank” title=”150″ meta=”no” summary=”no” summarylength=”300″ thumb=”yes” size=”150″ default=”http://atinegar.com/wp-content/uploads/2017/07/lan-hotel-icon.png”]

+ آخرین مقالات
    [hungryfeed url="http://academy.atinegar.net/category/article/feed" feed_fields="" item_fields="title" link_target="_blank" template="1" max_items="5"]
+ ویدئوهای آموزشی
    [hungryfeed url="http://academy.atinegar.net/category/tutorials/feed/" feed_fields="" item_fields="title" link_target="_blank" template="1" max_items="5"]
+ دانلود سنتر

[feedzy-rss feeds=”http://academy.atinegar.com/category/downloadcenter/feed” max=”5″ feed_title=”no” target=”_blank” title=”150″ meta=”no” summary=”no” summarylength=”300″ thumb=”yes” size=”150″ default=”http://atinegar.com/wp-content/uploads/2017/07/lan-hotel-icon.png”]

به کانال تلگرام ما بپیوندید